ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

07.11.2018 Прехвърляне на незаети места за деца с хронични заболявания в самостоятелните детски ясли

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че останалите незаети места за деца с хронични заболявания в самостоятелните детски ясли се прехвърлят към общата опашка.

Местата са видими в профилите на съответните детски ясли.

Столична община