ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

06.11.2018 Прехвърляне на незаети места за деца с хронични заболявания в детските градини

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че останалите незаети места за деца с хронични заболявания в детските градини се прехвърлят към общата опашка по решение на работната група – Протокол от 12.09.2018 г.

Местата са видими в профилите на съответните детски градини.

Столична община