ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

03.11.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 03.11.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 16 деца

Набор 2013
Класирани са 14 деца

Набор 2014
Класирани са 35 деца

Набор 2015
Класирани са 60 деца

Набор 2016
Класирани са 26 деца

Набор 2017
Класирани са 9 деца

Набор 2018
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 03.11.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 05.11.2018 до 09.11.2018 г..

Столична община