ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.10.2018 Откриване на нова сграда – разширение към ДГ № 160 „Драгалевци”, район „Витоша“

 Уважаеми родители,

 Предстои откриване на нова сграда – разширение за 4 групи към ДГ № 160 „Драгалевци”, район „Витоша“, с административен адрес: кв. „Драгалевци“, ул. „Кумините“ № 3. В тази връзка, в профила на детската градина, ще бъдат обявени следните свободни места за класирането на 13.10.2018 г.:

-          за деца, родени 2016 година – 40 места

-          за деца, родени 2015 година – 25 места

-          за деца, родени 2014 година – 25 места

Срокът за записване на класираните деца е едноседмичен. В рамките на указания срок е необходимо родителите на класираните деца да подадат заявления за записване в основната сграда на детската градина – кв. „Драгалевци“, ул. "Захари Зограф № 1.

 Столична община