ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

29.09.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 29.09.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 24 деца

Набор 2013
Класирани са 43 деца

Набор 2014
Класирани са 50 деца

Набор 2015
Класирани са 65 деца

Набор 2016
Класирани са 54 деца

Набор 2017
Класирани са 11 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 29.09.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 01.10.2018 до 05.10.2018 г..

Столична община