ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

27.09.2018 Важно!!! Кандидатстване на деца с по-голяма или по-малка възрастова група (смяна на набора на детето)

На 27.09.2018 г. се състоя заседание на работната група, назначена със Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. на Кмета на Столична община.

На него бе разгледан въпросът за извършени класирания на деца с по-голяма или по-малка възрастова група за детски градини, в които има чакащи деца за съответната година на раждане.

С взетите от Работната група решения може да се запознаете в публикувания ПРОТОКОЛ.