ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

24.09.2018 Свободни места за класирането на 29.09.2018 г.

Уважаеми родители,
Свободните места за следващото класиране на 29.09.2018 г. са публикувани в профилите на самостоятелните детски ясли, детските градини и подготвителните групи в училищата.

Столична община