ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

23.06.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 23.06.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 76 деца

Набор 2013
Класирани са 73 деца

Набор 2014
Класирани са 39 деца

Набор 2015
Класирани са 154 деца

Набор 2016
Класирани са 83 деца

Набор 2017
Класирани са 17 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 23.06.2018 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 25.06.2018 до 06.07.2018 г..

Столична община