ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

18.06.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 23.06.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (23.06.2018 г.) в следните градини:ДГ №34 Брезичка (с яслени групи)
Набор 2015: 4 места по общ ред.


ДГ №27 Детска китка (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място по общ ред.


ДГ №38 Дора Габе (с яслени групи)
Набор 2017: 2 места по общ ред.


ДГ №52 Илинденче (с яслени групи)
Набор 2015: 6 места по общ ред.


ДГ №44 Калина (с яслени групи)
Набор 2014: 1 място по общ ред.


ДГ №63 Слънце (с яслени групи)
Набор 2016: 7 места по общ ред.


ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.

Набор 2013: 1 място по общ ред.


ДГ №176 Зорница - филиал с. Волуяк
Набор 2014: 2 места по общ ред.


ДГ №176 Зорница (с яслени групи)
Набор 2016: 10 места по общ ред.

Набор 2014: 3 места по общ ред.


ДГ №52 Илинденче - сграда ул. Кукуш № 1
Набор 2016: 4 места по общ ред.


ДГ №3 Детелина
Набор 2016: 5 места по общ ред.


ДГ №20 Жасминов парк
Набор 2016: 15 места по общ ред.


ДГ №9 Пламъче
Набор 2012: 2 места по общ ред.


ДГ №136 Славия
Набор 2014: 1 място по хронични заболявания.


ДГ №102 Кременица
Набор 2016: 2 места по общ ред.


ДГ №181 Радост
Набор 2016: 6 места по общ ред.


ПГ в 39 СУ "Петър Динеков" (полудневна организация)
Набор 2013: 5 места по общ ред.


ПГ в 139 ОУ "Захарий Kруша" (полудневна организация)
Набор 2012: 3 места по общ ред.


ПГ в 8 СУ "Васил Левски" (полудневна организация)
Набор 2013: 4 места по общ ред.


Екип ИСОДЗ