ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

04.06.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 09.06.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (09.06.2018 г.) в следните градини:ДГ №34 Брезичка (с яслени групи)
Набор 2017: 2 места по общ ред.
1 място по хронични заболявания.

Набор 2016: 7 места по общ ред.
4 места по хронични заболявания.


ДГ №115 Осми март - сграда Връбница
Набор 2013: 2 места по общ ред.


ДГ №38 Дора Габе (с яслени групи)
Набор 2013: 1 място по общ ред.


ДГ №127 Слънце (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.


ДГ №44 Калина (с яслени групи)
Набор 2016: 2 места по общ ред.

Набор 2014: 1 място по общ ред.

Набор 2012: 1 място по общ ред.


ДГ №117 Надежда (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по хронични заболявания.


ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.

Набор 2015: 2 места по общ ред.


ДГ №115 Осми март (с яслени групи)
Набор 2013: 2 места по общ ред.


ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи)
Набор 2016: 4 места по общ ред.

Набор 2015: 3 места по общ ред.


ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)
Набор 2015: 4 места по общ ред.


ДГ №195 Братя Мормареви (с яслени групи)
Набор 2015: 2 места по общ ред.


ДГ №195 Братя Мормареви - сграда ул. Победа 3
Набор 2017: 1 място по общ ред.

Набор 2016: 2 места по общ ред.


ДГ №166 Веселушка
Набор 2015: 1 място по общ ред.


ДГ №149 Зорница - сграда 2
Набор 2012: 5 места по общ ред.


ДГ №102 Кременица
Набор 2014: 2 места по общ ред.


ПГ в 142 ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация)
Набор 2012: 3 места по общ ред.


Екип ИСОДЗ