ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

30.05.2018 График за работа на общинските детски градини през летния период

Уважаеми родители,

Във връзка с подадени от родителите заявления за посещение на детските заведения през летния период, необходимостта от извършване на ремонтни дейности и хигиенизиране на сградния фонд и с цел осигуряване възможност на жителите на Столична община да ползват услугите на общинските детски заведения Ви уведомяваме за графика за работа на общинските детски градини през летния период на 2018 година (м. юни, юли и август).

Графикът е утвърден от кмета на съответния район.

Информация за пренасочване на децата ще бъде обявена на място във всяко детско заведение.

Столична община