ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

21.05.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 26.05.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (26.05.2018 г.) в следните градини:ДГ №21 Ежко Бежко - сграда 2
Набор 2015: 7 места по общ ред.


ДГ №90 Веса Паспалеева (с яслени групи)
Набор 2017: 1 място по общ ред.
5 места по хронични заболявания.

Набор 2015: 5 места по общ ред.
5 места по хронични заболявания.


ДГ №69 Жар птица (с яслени групи)
Набор 2016: 4 места по общ ред.


ДГ №14 Карлсон (с яслени групи)
Набор 2015: 6 места по общ ред.
3 места по хронични заболявания.


ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи)
Набор 2017: 2 места по общ ред.
1 място по хронични заболявания.

Набор 2016: 3 места по общ ред.
1 място по хронични заболявания.


ДГ №43 Талант (с яслени групи)
Набор 2016: 1 място по общ ред.


ДГ №144 Ханс Кристиан Андерсен (с яслени групи)
Набор 2017: 1 място по хронични заболявания.

Набор 2016: 5 места по хронични заболявания.


ДГ №195 Братя Мормареви (с яслени групи)
Набор 2015: 5 места по общ ред.

Набор 2012: 1 място по СОП.


ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи)
Набор 2017: 2 места по общ ред.

Набор 2016: 2 места по общ ред.


ДГ №90 Веса Паспалеева - сграда ул. Бял люляк 19
Набор 2015: 1 място по общ ред.
4 места по хронични заболявания.


ДГ №108 Детско царство
Набор 2014: 6 места по общ ред.


ДГ №149 Зорница - сграда 2
Набор 2013: 3 места по общ ред.


ДГ №62 Зорница
Набор 2014: 4 места по общ ред.


ДГ №197 Китна градина
Набор 2014: 3 места по общ ред.


ДГ №107 Бон-бон
Набор 2012: 1 място по общ ред.


Екип ИСОДЗ