ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

12.05.2018 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 12.05.2018 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2012
Класирани са 919 деца

Набор 2013
Класирани са 380 деца

Набор 2014
Класирани са 186 деца

Набор 2015
Класирани са 3059 деца

Набор 2016
Класирани са 2752 деца

Набор 2017
Класирани са 1817 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 12.05.2018 г.

Днес родителите на всички деца, участвали в класирането, ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 14.05.2018 до 25.05.2018 г..

Столична община