ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

08.01.2018 Увеличение на свободни места за класирането на 13.01.2018 г.

По искане на директорите увеличаваме свободните места за следващото класиране (13.01.2018 г.) в следните градини:ДГ №74 Дъга (с яслени групи)
Набор 2015: 1 място

ДГ №66 Елица (с яслени групи)
Набор 2014: 1 място
Набор 2013: 3 места

ДГ №2 Звънче (с яслени групи)
Набор 2015: 1 място

ДГ №161 Ласка - сграда 1 ул. Евлия Челеби
Набор 2014: 3 места
Набор 2012: 3 места

ДГ №47 Незабравка (с яслени групи)
Набор 2014: 5 места

ДГ №70 Пролет (с яслени групи)
Набор 2011: 3 места

ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи)
Набор 2015: 2 места

ДГ №121 - филиал с. Доброславци
Набор 2015: 4 места
Набор 2014: 2 места
Набор 2013: 1 място

ДГ №161 Ласка - сграда 2 ж.к. Овча купел, бл. 611
Набор 2016: 2 места

ДГ №161 Ласка (с яслени групи)
Набор 2012: 1 място

Екип ИСОДЗ