ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

Новини и съобщения

09.12.2017 КЛАСИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО

Класирането на 09.12.2017 г. за прием в детските заведения на Столична община е извършено.

Разпределение на класираните по възрастови групи:

Набор 2011
Класирани са 3 деца

Набор 2012
Класирани са 9 деца

Набор 2013
Класирани са 12 деца

Набор 2014
Класирани са 22 деца

Набор 2015
Класирани са 22 деца

Набор 2016
Класирани са 29 деца

Набор 2017
Класирани са 0 децаРезултатите от класирането са достъпни в страниците на градините и самостоятелните детски ясли на публичния сайт (секция „Детски заведения”) – КЛАСИРАНИ на 09.12.2017 г.

Днес родителите на класираните деца ще получат съобщения по е-поща.

Записването на класираните деца е от 11.12.2017 до 15.12.2017 г..

Столична община