ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №92 Мечта (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:92
Име:Мечта
Директор:Десислава Николова
Район:Подуяне
Адрес:гр.София, ж.к. "Левски-Г", ул. "Пор. Г. Кюмюрджиев", № 2
Комуникация:
02/946 7719
02/946 6100
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред300
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2000
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4300
Хронични заболявания600
СОП110
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2900
Хронични заболявания700
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4100
Хронични заболявания1000
СОП200
Работна група0--

Информация за родители

Детска градина №92 „Мечта“  - основна сграда, ж.к. Левски - Г е открита през 1993г. Многофункционална, раздвижена сграда единствена по рода си в архитектурно отношение за страната . Разполага с просторен музикално-приемателен салон, физкултурен салон, плувен басейн, и добре поддържан двор. Екип от професионалисти отглежда и обучава децата.

 

Капацитет: 8 групи- една яслена за деца родени 2017 и 2018 г., две първи групи за деца родени 2016 г., една втора за деца родени 2015 г., две трети групи за 2014 г., две четвърти групи за набор 2013 г.

За учебната 2019/2020г ще  се приемаш деца, родени 2016г., 2017г. и 2018г. Свободните места са съответно следните:

2018г.- 3 бр.- общ ред

2017г.- 17 бр.- общ ред

2016г.- 31 бр. общ ред

Към настоящият момент в ДГ №92 „Мечта“ се отглеждат и възпитават деца, разпределени в следните групи:

1ясла- 25 деца

1“А“група- 28 деца

2“А“група -29 деца

2“Б“група- 30 деца

3“А“група- 25 деца

3“Б“група- 28 деца

4“А“група- 27 деца

4“Б“група- 28 деца

В детската градина няма обособена група за деца със СОП. Има създаден екип за допълнителна подкрепа от ресурсен учител и логопед.

ДГ №92 “Мечта“  работи по проект „Различни заедно“, в продължение на 28 месеца. За децата се осигурява мляко и плод по програма „Училищно мляко и плод“.

Разполага със сайт: www.odz92.com

Допълнителни образователни дейности в ДГ №92 „Мечта“ – основна сграда:

Английски език

Плуване

СПДД

Логопед

Модерни и народни танци

Приложни дейности

Баскетбол

Оздравителна гимнастика