ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №73 Маргарита (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:73
Име:Маргарита
Директор:Людмила Савова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул."Гургулят" № 1 - VIII м. р.
Комуникация:
0876643185
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред4200
Хронични заболявания420
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания700
СОП040
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4800
Хронични заболявания800
СОП400
Работна група2--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4900
Хронични заболявания1700
СОП200
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4500
Хронични заболявания1300
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред40--
Хронични заболявания1800
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

Тук се създават всички необходими условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето, гарантират се неговите права, свобода и сигурност. Нашата детска градина е единственото общинско детско заведение, което работи по авторска програма в предучилищното образование, като знанията и уменията по всички образователни направления децата получават както на родния, така и на немски език.

Ние осигуряваме условия за усвояване на българския и на чуждия език в единство с изграждането и развитието на детето - и то напълно безплатно. Безплатни са и заниманията по плуване.

Детската градина разполага с 2 яслени групи / набор 2017 и набор 2018 г./, които са смесени.

Тази година общият брой на децата в двете групи ще бъде 52. Градинските ни групи са както следава:

набор 2016 година - 2 групи - 56 деца;

набор 2015 година - 2 групи - 61 деца;

набор 2014 година - 2 групи - 70 деца;

набор 2013 година - 2 групи - 61 деца.

С децата работят логопед, психолог и ресурсен учител, осигурени от ДГ № 73.

За улеснение на родителите се предлагат други образователни дейности с допълнително заплащане.

Народни танци

Футбол

За доброто възпитание и отличната подготовка за училище се грижи високо квалифициран и отговорен екип, чиято амбиция е да превърне ДГ ”Маргарита” в любимо място за децата.      

www.dg73-margarita.com