ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №56 Здравец (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:56
Име:Здравец
Директор:Наталия Маринова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 3" до бл. 329
Комуникация:
028758108 028759074
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2400
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4310
Хронични заболявания330
СОП040
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред4600
Хронични заболявания1100
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4000
Хронични заболявания1900
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред6100
Хронични заболявания1000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред34--
Хронични заболявания1700
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДЕТСКА ГРАДИНА № 56 "ЗДРАВЕЦ" е създадена през 1981 г.

Намира се във вътрешността на ж.к. "Младост" - 3 и е разположена  на 2 дка застроена площ и 10 дка залесен и озеленен двор. 

В сградата се помещават осем групи детска градина и две яслени групи. Обособени са три салона за творчески и спортни дейности: физкултурен, музикален салон и интерактивна стая, където децата имат възможност да работят със съвременни електронни образователни ресурси и да развиват своята дигитална грамотност.

За децата се грижат висококвалифицирани педагози, логопед от Логопедичен център - гр. София, ресурсен учител от РЦПППО-София-град - за децата със СОП, непедагогически служители, както и екип от  6 медицински сестри. В ДГ № 56 "Здравец" предстои назначаването и на психолог.  Педагогическият персонал е с висок образователен ценз и стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията си.

Целта на работата на целият екип на детската градина е да  постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, както и да ги насърчи към съхраняване на  националната , културна и родова идентичност.

Като основна ценностна единица в педагогическата  дейност, е важно  да се съхрани уникалността на детството,  чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето и чрез търсене на единство и хармония във физическото, духовното, нравственото, социалното и интелектуалното му развитие – гаранция за пълноценна готовност за училище.

Възможност за  развиване на детските интереси и заложби в ДГ №56 "Здравец" дават и  организираните допълнителни образователни дейности. Видът и броят им се определя от родителите. 

 • Чуждоезиково обучение – английски език;
 • приложни изкуства;
 • народни танци;
 • латино танци;
 • плуване;
 • футбол

Ежегодно при желание от страна родителите се организират допълнително: ски училища, отдих на планина и еднодневни екскурзии.

Високият професионализъм на екипа, както и дейносттите, които той осъществява, правят ДГ №56 "Здравец" предпочитано място за отглеждане, възпитание, социализация и образование на деца от Предучилищна възраст.

ДГ № 56 "Здравец" участва в следните проекти:

1. ПМС №129  за подпомагане на физическото възпитание и спорта

2. "Училищно мляко" и "Училищен плод"

 

Линк към сайт на детската градина: www.odz56.com


ВАЖНО!!!

Приемът в ДГ № 56 "Здравец" се осъществява съгласно "Наредба за прием на деца в общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община", приета от СОС, в сила от 18.03.2019 г. 

Брой групи в детската градина по година на раждане за учебната 2019/2020 г. 

 • две яслени  групи:

         - набор 2018 г.– посещават 0 деца,  ще бъдат приети 24 деца през месец май 2019 г.;

         - набор 2017 г.– посещават 26 деца, ще бъдат приети 3 деца през месец май 2019 г.;

 • две групи ДГ набор 2016 г. – посещават 25 деца, ще бъдат приети 29 деца през месец май 2019 г.;
 • две групи ДГ  набор 2015 г.– посещават 59 деца;
 • две ПГ групи набор 2014 г. – посещават 59 деца
 • две ПГ групи набор 2013 г.  – посещават 72 деца.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

1. На 18.03.2019 г., преди обявяването на свободните места за прием през новата учебна 2019/2020 година, създадените до момента кандидатури в ИСОДЗ и ПГУ, ще отпаднат. Направените до момента регистрации (семейни профили) се запазват.

2. След обявяване на свободните места на 18.03.2019 г., е необходимо родителите да направят нови кандидатури за участие в първото класиране за новата учебна 2019/2020 година, което ще се извърши на 10.05.2019 година под граждански контрол.
3. В периода от 18.03.2019 г. до 18.00 часа на 09.05.2019 г., родителите ще имат възможност да актуализират информацията в профилите си, както и да пренареждат заявените кандидатури.

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ ВРЕМЕТО НА СЪЗДАВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ПРИ КЛАСИРАНЕТО НА ДЕЦАТА!


ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ГРАФИК НА КЛАСИРАНИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА :

10.05.2019 г.   Първо класиране по критерии за учебната 2019/2020 година (под граждански контрол)
11.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 23.05.2019 г.-17:00 часа

23.05.2019 г.   Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране
24.05.2019 г.   Актуализация на профилите. Заключване на системата -18,00 ч.
25.05.2019 г.   Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 07.06.2019 г. -17:00 часа
07.06.2019 г.   Елиминиране на незаписаните от второто класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
08.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 21.06.2019 г.-17:00 часа
21.06.2019 г.   Елиминиране на незаписаните от третото класиране. Край на актуализацията на профилите (заключване на системата) - 18:00 часа
22.06.2019 г.   Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебната 2019/2020 година, срок за записване до 05.07.2019 г.-17:00 часа
05.07.2019 г.   Край на записване в детските градини. Елиминиране на незаписаните от четвъртото класиране

06.07.2019 г– 29.08.2019 г.  период без класирания

 31.08.2019 г.  Първо текущо класиране.

 ВАЖНО !!! 

На кандидатстващите родители, препоръчваме внимателно да прочетат изискванията, описани подробно в раздел „Ръководство” на ИСОДЗ за необходимите документи, доказващи валидност на критериите, които ще посочат в профила на детето!  Ако се установи, че родителят /настойникът/ на класирано дете е използвал критерии, които са дали предимство и за които не може да представи в срок съответния документ, записването ще бъде отказано!

ЗАПИСВАНЕТО  НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА СЕ ИЗВЪРШВА В СГРАДАТА НА ДГ № 56 ”Здравец”

 Понеделник  -  петък

9.00 до 17.00ч.

Телефон за допълнителна информация:

  +359 884 801 635

   02/ 875 90 74

   02/ 875 81 08

e-mail: odz56@abv.bg

Директор на ДГ № 56 "Здравец": Н. Маринова