ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ПГ в 155 ОУ "Св. Св.Kирил и Методий"

Тип:ПГУ
Номер:155
Име:ОУ "Св. Св.Kирил и Методий"
Директор:Надя Колева
Район:Панчарево
Адрес:с.Кривина, ул. "Просвета", №5
Комуникация:
999 73 93
oufs1552008@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--