ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №78 Детски свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:78
Име:Детски свят
Директор:Светла Кенанова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация:
8857676
8875333
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред800
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3800
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2000
Хронични заболявания500
СОП110
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5400
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3300
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5020
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред13--
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

ДГ №78 "Детски свят" отваря врати за прием на деца през март 1988 г. в ж.к. Дървеница. 

Сградата е хигиенична, с просторни занимални, спални помещения, тераси, музикален салон, физкултурен салон и басейн.Тези условия създават възможност за пълноценно отглеждане , възпитание и обучение на децата.

ДГ №78 "Детски свят" изгражда свят за всяко дете, в който то ще се чувства дете на света "ЕДИН СВЯТ, МНОГО ДЕТСТВА"!

 

През учебната 2018/2019 г. в ДГ №78 "Детски свят" ще функционират 8 групи:

2 (две) яслени групи - деца родени 2016 г./26 деца/ и 2017 г./25 деца/:

2 (две) първи групи - деца родени 2015 г./58 деца /

1 (една) втора група - деца родени 2014 г. /33 деца:

2 (две) трети групи(подготвителн група за училище, 5 годишни) - деца родени 2013 г. -/64 деца/:

1 (една) подготвителни групи за училище, 6 годишни - деца родени 2012 г. -/ 22 деца/

Деца, посещаващи яслена група на ДГ №78 "Детски свят" автоматично преминават в първа група на детското заведение.
 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

1. Заявление от родителя (типова бланка)

2. Оригинал и ксерокопие от:
- удостоверението за раждане на детето
- лични  карти  на родителите

3. Други документи, удостоверяващи наличие на предимство

4. Служебни бележки от работодателите на родителите (задължителни елементи относно съдържанието на бележката: мокър печат и подпис от работодател, изходящ номер и актуална дата, адрес на местоработата, БУЛСТАТ или ЕИК на фирмата, от кога е назначено лицето на работа - трудов договор № и дата, на каква длъжност е лицето, трите имена на лицето, ЕГН); копие от трудовите книжки на родителите.

5. Медицински документи - имунизационен паспорт на детето, здравно-профилактична карта за дете


При записване родителят се запознава с: 

1. Правилника за дейността на ДГ №78 "ДЕТСКИ СВЯТ"

2. Списък на медицинските изследвания и документи за прием


Заявление (бланка) за записване може да бъде изтеглена от ИСОДЗ
 или да се получи на място от директора на детското заведение.

 В ДГ № 78 "Детски свят" няма специални групи.Градината не разполага с психолог,логопед или ресурсен учител.


Допълнителна
информация, може да получите на телефон
887 53 33 ; 885 76 76;

сайт на ДГ № 78  Детски свят : dg78detskisvqt

Допълнителни  образователни дейности: 7 дейности

1.Английски език

2.Латино танци

3.Футбол

4.Плуване

5.Логопедична диагностика и терапия

6.Приложни изкуства

7.Народни танци