ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №18 Детски свят (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:18
Име:Детски свят
Директор:Драга Шопова
Район:Средец
Адрес:гр.София, ж.к. "Яворов" ул. "Георги Марков" № 2
Комуникация:
02/9437641
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред900
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1400
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4441
Хронични заболявания300
СОП010
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2750
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред8310
Хронични заболявания500
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред70170
Хронични заболявания100
СОП400
Работна група2--

Информация за родители
На вниманието на родителите, чиито деца ще бъдат приети в детската градина

На основание чл.4 от Раздел І от Наредба №3 на МЗ от 05.02.2007 г. (ДВ бр.15 от 16.02.2007 г.) Ви уведомяваме: Документите, които удостоверяват здравното състояние на децата по отношение на заразни и паразитни болести, които следва да се изискват при приема им в детските градини и по време на отглеждането им там са:
За новоприети деца, за записване в детската градина:
 1. Заявление по образец;
 2. Копие от удостоверение за раждане на детето;
 3. Документите,изредени в заявлението по образец.

 

 

 
За новоприети деца, преди реалното постъпване в детската градина:
 1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди реално постъпване на детето в детската градина;
 2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди реалното постъпване на детето в детската градина;
 3. За децата, постъпващи в яслата се изисква изследване "Васерман" на един от двамата родители;
 4. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
 5. Нова здравна карта за дете с попълнени лични данна на детето и телефони за контакти,а от личния лекар данни за имунизационния статус на детето. Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в детската градина само с разрешение на епидемиолога на района от РЗИ.
 6. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар и поставен мокър печат.
 
При отсъствия на деца от детската градина:
 1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към ДГ.  
 2. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

 

В ДГ №18 има 2 яслени групи  смесени набори 2017г. и 2016 г. с  деца  на възраст от 1 до 3 г. и 9 градински групи с деца на възраст от 3 до 7 г.

 1. 2 яслени групи набор 2017 г. и 2016 г.- 51 деца
 2. 1 първа група набор 2015 г.- 30 деца
 3. 3 втори групи набор 2014 г.- 84 деца, от които 3 деца набор 2015 г.
 4. 3 трети групи набор 2013 г.- 87 деца, от които 9 деца набор 2014 г.
 5. 2 четвърти групи набор 2012 г.- 54 деца, от които 2 деца набор 2013 г.

От есента за учебната 2019-2020 г. групите ще са:

2 групи ясла смесени набори 2017г. и 2018 г.; 2 първи групи набор 2016 г.; 1 втора група набор 2015 г.; 3 трети групи набор 2014 г. и 3 четвърти групи набор 2013 г.

Детската градина разполага със следните специалисти:

 

1. Психолог

2. Логопед

3. Ресурсен учител

 

Линк към сайта на детската градина

 

dg18.org

 

Допълнителни образователни дейности в детската градина

 

 

 1. Английски език
 2. Плуване
 3. Солово пеене
 4. Народни танци
 5. Латино танци
 6. Художествена гимнастика
 7. Йога
 8. Таекуон-до
 9. Футбол
 10. Приложни изкуства
 11. Логопед