ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №188 Вяра, Надежда, Любов (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:188
Име:Вяра, Надежда, Любов
Директор:Славка Костова
Район:Младост
Адрес:гр.София, ж.к. "Младост 4", до бл.436
Комуникация:
02/8740056
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред800
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред1500
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред6603
Хронични заболявания810
СОП060
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3000
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група1--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5611
Хронични заболявания1800
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред1641
Хронични заболявания1200
СОП300
Работна група2--

Информация за родители

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ДЕТСКА ГРАДИНА 188 “ВЯРА НАДЕЖДА ЛЮБОВ“, гр. София

за учебната 2019/2020 година

 

 1. Брой групи в ДГ по година на раждане:
 • 2017-2018г. - 1 гр.;
 • 2016 г . – 3 гр.;
 • 2015 г. – 1 гр.;
 • 2014 г. – 2 гр.;
 • 2013 г. – 1 гр.;
 1. Брой деца в групите по година на раждане:
 • 2017-2018 г.- 26 бр.;
 • 2016г. – 84 бр.;
 • 2015г – 34 бр.;
 • 2014г. – 76 бр.;
 • 2013г. – 40 бр.

3. Брой групи за деца със СОП: няма

4. Назначен допълнителен персонал в подкрепа  на приобщаващто образование:

 • Психолог - осигурен от детската градина;
 • Ресурсен учител - осигурен от детската градина.

5. Проекти, които се реализиратот детската градина: Сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“ – практическа подготовка на студенти в реална среда и реализиране на педагогически експеримент с 3-та и 4-та подготвителни групи.

6. Линк към сайта на детската градина: http://dg188.info

7. Допълнителни образователни дейности в детската градина: английски език; народни танци; модерни и латино танци; художествена гимнастика; футбол; карате; плуване; приложни изкуства; йога; логопед; тенис на маса за деца.