ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №170 Пчелица - сграда 2

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:170
Име:Пчелица - сграда 2
Директор:Венета Ковачка
Район:Надежда
Адрес:гр.София, ул. "Сава Филаретов" №44
Комуникация:
9382922
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1800
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2010
Хронични заболявания400
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2600
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2700
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред010
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред0--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПОРАДИ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА УЛ. ЛЮБОРОДИЕ 4, ДЕЦАТА ОТ ГРУПИ "ДЕТЕЛИНА", "КАМБАНКА", "СЛЪНЦЕ"  И "ГЪБКА" /НАБОР 2016Г. ЩЕ БЪДАТ ПРЕНАСОЧЕНИ В СГРАДА 2.

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

Обявените свободни  места за деца, родени 2016г. за прием в сградата на ул. "Сава Филаретов” 44 са за първа градинска група -вариант.

 

 

В детското заведение функционират 7 градински групи и 1 яслена група. Същите са настанени в уютни помещения, отговарящи на всички санитарно -хигиенни изисквания.

ДГ №170  се изучават следните допълнителни педагогически дейности: Мoдерни танци; Народни танци; Английски език ; Приложни изкуства и Футбол.

ДГ №170 „Пчелица” за поредна година печели проект на СО, а дейностите се реализират в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и в подкрепа на инициативата „София - европейска столица на спорта 2018 година”.

В подкрепа на приобщаващото образование ДГ№170 „Пчелица” разполага с допълнителни специалисти: логопед и психолог, които работят на половин щат. Има назначен помощник на учителя. 

В ДГ №170 идва ресурсен учител, осигурен от РЦПППО - София град.

Работното време на детското заведение е от 7.00 ч. до 19.00  ч.

Уеб-сайтът на детската градина е: www.pchelica.webnode.com

Децата,набор 2018г., приети в яслена група през учебната 2019-2020г. ще бъдат преместени в централната сграда на детската градина през учебната 2020-2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 
Предоставяме на Вашето внимание информация относно медицински изследвания за детска градина:

Сроковете за валидност на лабораторните резултати за прием в детска градина са нормативно определени в Наредба № 26 / 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и в Наредба № 3 / 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ЯСЛА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата.
ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРИЕМ В ДЕТСКА ГРАДИНА: Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДЕТСКА ЯСЛА ИЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА за повече от 30 дни, се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии /ако няма епидемични показания се представя само медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен./, при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити . 
ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 10 ДНИ се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
Медицинска бележка от личен лекар задължително се представя, когато медицинската сестра в детската градина е върнала детето поради заболяване. 
Медицинска бележка, представена за извиняване на отсъствия задължително трябва да съдържа диагноза и период на домашно лечение, подпис и печат.
Резултатите от паразитологичните тестове стават готови за два работни дни.
Резултатите за микробиологично изследване стават готови за три работни дни
Всяка учебна година се представя в детската градина нова здравно-профилактична карта, с попълнени от родителите лични данни на детето и телефони на родителите за контакти, от личния лекар данни за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.