ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:139
Име:Панорама - сграда ул. Луи Пастьор
Директор:Диана Цветанова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Луи Пастьор", №4
Комуникация:
8266463
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания030
СОП110
Работна група1--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2800
Хронични заболявания200
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП300
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2800
Хронични заболявания300
СОП000
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

през учебната 2018/2019 година във филиалната сграда детската градина разполага със следните групи:

Първа група " Радост "

Втора група " Смехорани "

Трета група " Бонбони"  

Четвърта група " Слънце "

Основният стремеж на нашия екип е да осигури на децата спокойно, радостно и
пълноценно детство. Да са щастливи и обичани с усещането, че всичките им мечти
могат да станат реалност. Да пораснат като пълноценни свободни личности. Да
намерят своето достойно място в живота и да променят света около себе си към по-
добро.
Ние гарантираме физическо, духовно и социално развитие на детето в съответствие
с програмните, Държавно образователни стандарти и съвременните тенденции в
предучилищното възпитание. Гарантираме спокойствие и сигурност на родителите и
адекватен отговор на техните интереси и очаквания.
При нас Вашите деца могат да изучават английски език, да участват в заниманията
по народни и модерни танци, футбол,приложни изкуства и лечебна гимнастика като допълнително платена педагогическа услуга. Децата на ресурсно подпомагане са освободени от такса за допълнителните образователни дейности.
Детската градина организира ски-училище на Витоша и скаутско училище през пролетния сезон.

От  учебната 2018 - 2019 учебна година стартира работата на специална група за деца с говорно - комуникативни нарушения. В условия на взаимно доверие и подкрепа  осигуряваме образователна среда, съобразена с принципите на приобщаващото образоване.

Детската градина осигурява   :

- логопед

- психолог

- ресурсен учител

о

Официален сайт на детската градина  : dg139-panorama.com