ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №22 Великденче (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:22
Име:Великденче
Директор:Камелия Богданова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. 210 № 27 - II м. р.
Комуникация:
8241170
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП040
Работна група4--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5110
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група3--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред4720
Хронични заболявания800
СОП000
Работна група3--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред5100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група7--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред45--
Хронични заболявания800
СОП300
Работна група9--

Информация за родители

“Пази корените и крилата си!” – това е нашето послание към малките и по-големи “Великденчета”!

ДГ № 22 “Великденче” е с 40-годишна традиция в отглеждането и възпитанието на децата.

В детската градина през учебната 2018/2019 година работят: 1 яслена група и 8 градински групи.

Яслена група "Ангелчета, родени 2016 г. - 28 деца;

2 първи групи, родени 2015 г. - 59 деца;

2 втори групи, родени 2014 г. - 60 деца;

2 трети групи, родени 2013 г. - 62 деца;

2 четвърти групи, родени 2012 г. - 65 деца.

Екип от висококвалифицирани педагози и специалисти работят за приобщаване на детето към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия.

В детската градина е изградена система за организация по всички видове дейности и осигуряване единство и непрекъснатост на възпитателно-образователния процес.

“Великденче” се стреми да поддържа познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на детето.

Търсим баланса между държавните образователни стандарти и личностните потребности на съвременното дете.

Във “Великденче” взаимоотношенията между възрастни и деца са много близки, така че всеки се чувства значим. В тази приятелска среда детето има възможност да прилага своите способности в различни житейски ситуации, а педагозите да реализират творческите си и иновационни методи.

Учителите са мотивирани и участват в реализиране на проектите:

  • "Да подадем ръка на природата";
  • "Да не пресъхва извора";
  • "Знанието гради мостове";
  • "Спортуващи великденчета" ;
  • "Моята еко занималня";
  • "Заедно с бащите" (съвместно с фондация "Анимус");
  • "Приятелите на Зипи" (съвместно с фондация "Анимус").

“Великденче” разполага с много добра материална база, двор 5 дка със спортно игрище за футбол, баскетбол, волейбол и други спортни игри и упражнения, изградена учебна площадка по "Безопасност на движението", закрит физкултурен салон, зала “Вълшебство” за празници и развлечения, жив природен кът поддържан от "зелените патрули".

По желание на родителите, на децата се осигуряват специалисти за занимания по: английски език, йога, приложно изкуство, хореография, художествена гимнастика, футбол.

Стъпили здраво в традицията, не преставаме да мечтаем и заедно деца, учители, родители чертаем нови планове за бъдещето, с вярата, че чудесата никога не свършват!

ДГ № 22 "Великденче" разполага с екип за подкрепа на личностното развитие на децата, който се състои от щатни педагогически специалисти:

* Психолог - 1 бр.

* Логопед - 1 бр.

* Ресурсен учител - 1 бр.

Добре дошли при нас!

Сайт на ДГ № 22 "Великденче": odz22-velikdenche.com