ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:35
Име:Щастливо детство
Директор:Пепи Асенова
Район:Люлин
Адрес:гр.София, ул. "Георги Икономов", № 6
Комуникация:
8248830 9272037
e-mail: dg35@abv.bg
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред3010
Хронични заболявания510
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред4400
Хронични заболявания600
СОП040
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред5420
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред5530
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред4710
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред48--
Хронични заболявания000
СОП100
Работна група0--

Информация за родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

 ОТ 2018 ГОДИНА ДЕТСКА ГРАДИНА 35"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО"  Е  В  ОБНОВЕНА СГРАДА. ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ  СА ОБЗАВЕДЕНИ С НОВИ  МЕБЕЛИ. ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ СА ИЗГРАДЕНИ  СЪС СЕРТИФИЦИРАНИ  УРЕДИ ЗА ИГРА,  СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА.

На вниманието на родителите за предстоящото  класиране за учебната 2019/2020 г.

Приети се нови правила за прием на децата в детските градини съгл.  Решение № 69 по Протокол № 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.изм. и доп. Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 18.03.2019 г 

Необходимо е родителите  да актуализират кандидатурите  за  избраните  от тях детски градини чрез профила на детето си  в ИСОДЗ.

По желание на родителите децата могат да се класират и записват в по-голяма или в по-малка възрастова група, когато има наличие на свободни места и няма чакащи за прием в съответната възраст.

Публикуването на   резултатите от първото класиране за учебната 2019/2020 година е на 10 май.

Записването  на класираните деца става в определените от ИСОДЗ срокове всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа от директора на ДГ №35 „Щастливо детство“. 

При записване родителите представят всички необходими задължителни документи посочени в заявлението.

Ако се установи, че родителят е използвал критерии, които са дали предимство на детето и не се представят съответните документи за доказателство, родителят получава отказ за записване

При записване на детето се представят медицински картон/профилактична карта и пълен имунизационен статус/. Медицински изследвания се представят при постъпване на детето през месец септември.

Моля, спазвайте сроковете!!!

През учебната 2019/ 2020 година от месец септември групите ще бъдат разпределени по възраст, както следва:

2  яслени групи - набори 2017 г. и 2018 г.;

2 първи групи - набор 2016 г.;

2  втори групи - набор 2015 г.;

2  подготвителни групи за петгодишни - набор 2014 г.;

2  подготвителни групи за шестгодишни - набор 2013 г. 

Екипът на "Щастливо детство" пожелава на всички родители да направят най- успешния избор  за своето дете!

Директор:Пепи Асенова