ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №118 Усмивка

Тип:ДГ
Номер:118
Име:Усмивка
Директор:Злателина Енева
Район:Сердика
Адрес:гр.София, ул. "Тайга" № 29
Комуникация:
02 936 7312
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред2200
Хронични заболявания030
СОП020
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред2000
Хронични заболявания300
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред2500
Хронични заболявания400
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2720
Хронични заболявания100
СОП000
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред25--
Хронични заболявания100
СОП100
Работна група0--

Информация за родители


За учебната 2018/2019 година децата са разпределени, както следва:

·         една първа възрастова група /набор 2015 година/ - 25 деца;

·         една втора възрастова група /набор 2014 година/ - 29 деца;

·         една ПГ трета възрастова група /набор 2013 година/ - 30 деца;

·         една ПГ четвърта възрастова група /набор 2012 година/ - 28 деца.

 

За учебната 2019/2020 година ще бъдат приети деца, както следва:

·         една първа възрастова група /набор 2016 година/

- 22 деца по общи и социални критерии;

-   2 деца със СОП;

-   3 деца с хронични заболявания.


В подкрепа на приобщаващото образование в ДГ №118 „Усмивка” има назначени психолог, логопед и помощник на учителя; ресурсен учител е осигурен от РЦПППО – София град.

 

Детското заведение предлага следните допълнителни образователни дейности:

·         английски език

·         народни танци

·         приложни изкуства

·         лечебна физкултура

·         футбол

 

 

За повече информация: https://dg-118.com/