ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №33 Сребърни звънчета (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:33
Име:Сребърни звънчета
Директор:Надка Пачеджиева
Район:Овча купел
Адрес:гр.София, ж.к."Овча купел" 2, ул."Сребърни звънчета", №4
Комуникация:
9561479 0878467378
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред2300
Хронични заболявания030
СОП000
Работна група0--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2100
Хронични заболявания500
СОП000
Работна група1--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1600
Хронични заболявания700
СОП020
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред3600
Хронични заболявания2000
СОП000
Работна група5--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3800
Хронични заболявания2100
СОП100
Работна група7--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред2550
Хронични заболявания2800
СОП200
Работна група2--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред11--
Хронични заболявания1300
СОП100
Работна група1--

Информация за родители

Сайтът на ДГ № 33 "Сребърни звънчета" е: www.odz33.com  В него може да видите важна и полезна за Вас информация за детската градина. Линк към сайта: http://www.odz33.com/indexbg.html


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИ НА ДЕЦАТА,

Детска градина № 33 "Сребърни звънчета" се намира в ж.к. "Овча купел" 2, на ул. "Сребърни звънчета" № 4 в непосредствена близост до пазара на "Овча купел" 2. Удобни превозни средства, които можете да ползвате са: автобуси № 11, 60, 73 или 102.

В ДГ № 33 има две яслени групи за деца на възраст от 1 до 3 г. и седем  градински групи - за деца възраст от 3 години до постъпване в първи клас.

В двете яслени групи децата са смесени по възраст. За уч. 2019/2020 г. това са деца родени през 2017 и 2018 г.

В градината са приети 27 деца родени през 2017 г.; 25 деца - родени през 2016 г.; 61 деца - родени през 2015 г.; 67 деца - родени през 2014 . и 59 деца - родени през 2013 г.  От м. 09.2019 г. на учебната 2019/2020 г. децата, родени през 2016 г. преминават приоритетно от яслена в първа група. За учебната 2019/2020 г. децата ще бъдат разпределени по групи както следва: една първа група за децата родени през 2016 г., две втори за деца родени през 2015 г., две подготвителни за 5 годишни - деца родени през 2014 г. и две подготвителни групаи за 6 годишни деца-родени през 2013 г. В детската градина няма специални групи.

Екип от висококвалифицирани педагози, медицински сестри и помощен персонал се грижи за децата с професионализъм, внимание и любов. Осигурили сме кабинет за ресурсен учител, който работи само с деца със специални образователни потребности по утвърден график. Ресурсният учител е на щат в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София-град, а психолога и логопеда са на щат в детската градина.

Условията за възпитание и образование са много добри. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Образователната работа организираме съобразно държавните образователни стандарти за предучилищно образование. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

Детската градина разполага с: плувен басейн, музикален салон със сцена на две нива, оборудван физкултурен салон, кабинет по английски език и безопасно движение, кабинет за психолог и логопед, ателие по приложни дейности, детско футболно игрище със специално изградена трибуна и баскетболно игрище. Дворът на детската градина е с добре поддържани тревни площи; има много декоративни дървета, храсти и цветя; има обособени площадки за всички групи, оборудвани с различни спортни уреди, нови пейки, сенници и пясъчници /с калъфи за зимните месеци/, където децата играят спокойно и с удоволствие. В двора на детската градина има площадка по безопасно движение, оборудвана с подвижни пътни знаци и светофари.
 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: оптимизиран дневен режим; здравословно и рационално хранене; обич, внимание и закрила в приятелска атмосфера; общуване в кътове за игра и центрове по интереси; богата емоционална и духовна култура; целенасочена предучилищна подготовка; съхранени български традиции; равен шанс за всички деца-свобода на собственото мнение; природосъобразен начин на живот и безопасност на движението.
 

ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:
- плуване;
- модерни танци /имаме мажоретен състав/;
- футбол /имаме отбори по футбол/;
- приложни дейности;
- английски език;
- йога;
- баскетбол;
- народни танци.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА !!!

 

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ;
  3. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.

Ежегодно организираме пролетен, летен и есенен лагер за децата; ски-училище и еднодневни екскурзии.

Ще се радваме, ако за децата, ДГ № 33 "Сребърни звънчета" се превърне в любимо място за игри, пакости и труд.