ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №79 Слънчице (с яслени групи)

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:79
Име:Слънчице
Директор:Елеонора Стоименова
Район:Студентски
Адрес:гр.София, ул. "Джон Ленън", № 10
Комуникация:
8682149
8681312
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
1-ва ясла, родени 2018 г.Общ ред1600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред2900
Хронични заболявания600
СОП000
Работна група2--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред9210
Хронични заболявания820
СОП060
Работна група2--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред7300
Хронични заболявания1400
СОП200
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред3700
Хронични заболявания3500
СОП400
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред3300
Хронични заболявания2900
СОП400
Работна група0--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред55--
Хронични заболявания1200
СОП400
Работна група2--

Информация за родители

Детска градина №79 „СЛЪНЧИЦЕ”

гр. София, ул. ”Джон Ленън” № 10

тел./факс: (02)868-21-49; e-mail: dg_79@abv.bg

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

2018/2019  ДГ № 79 „СЛЪНЧИЦЕ“

17.09.2018 / ПОНЕДЕЛНИК/

17:30 Ч. ПЪРВА ЯСЛЕНА ГРУПА

18:00 Ч. ВТОРА ЯСЛЕНА ГРУПА

 

20.09.2018 /ЧЕТВЪРТЪК/

17:00 Ч. ПЪРВА  А  ГРУПА

17:30 Ч.  ПЪРВА  Б  ГРУПА

18:00 Ч. ПЪРВА  В  ГРУПА

ДРУГИТЕ   ГРУПИ  ПО  ИЗБОР   НА  УЧИТЕЛКИТЕ

Образователно-възпитателната работа с децата в ДГ №79 "Слънчице" се извършва в единадесет градински и две яслени групи. Високо отговорния и квалифициран персонал работи за "Изграждане на европейски модел на поведение у децата на основата на народностните и християнски морални норми, използвайки фолклорното, музикално и словесно творчество".

Целта е "Овладяване от децата на похвати за успешна интеграция и социализация чрез системата от национални ценности".

ДГ № 79 "Слънчице" разполага с кабинети  по: пластика, англ.език,  компютри,  музика,  БДП, логопедични услуги, ресурсно подпомагане. Зала по психомоторика, аула за тържества, плувен басейн, физкултурен салон.

 В Детска градина № 79 "Слънчице" се работи по два проекта "Еразъм+":

1.Проект „ Заедно в училище и в живота“

№ 2018-1-РТ01-КА229-047538

Период на изпълнение – 01.09.2018 – 31.08.2020г.

Проектът третира проблемите на работа с деца със СОП и деца с обучителни проблеми в предучилищна и училищна възраст / 4-12 години/.

Проектът  се реализира  чрез  мобилности/ обучения за педагогическия състав/ и съпътстващи дейности.

 

2.Проект“Верижна реакция“

№ 2018-1-PL01-КА229-050669

Период на изпълнение – 01.09.2018 – 31.08.2020 г.

Проектът е свързан с включване на иновативни подходи в преподаването на учебното съдържание при  деца и ученици в предучилищна и училищна възраст / 4-15 г./. В този проект фокусът е – включване на велоспорта и колоезденето като  инструментариум за разнообразяване на учебното съдържание и съчетаване на престоя на децата в социалните мрежи с получаване на полезни знания и  придобиване на практически умения.

Проектът  се реализира  чрез  мобилности/ обучения за педагогическия състав/ и съпътстващи дейности.

В детското заведение срещу заплащане се предлагат и следните допълнителни педагогически услуги: английски език, плуване, приложни изкуства, футбол, карате, латино танци, народни танци, балет, гимнастика,  йога, логопед.

За повече информация на тел: 0884/801655

В детската градина има работещ екип по приобщаващо образование - психолог, логопед и ресурни учители които са назначени на щат в детското заведение.

  

Татко и мама заедно в час!

Да бъдеш родител е трудно! В този сложен житейски проект много често се налага първо да действаш, а после да мислиш. Всички се учим в движение и понякога от грешките си.

Да бъдеш подготвен за предстоящото дава увереност, а няма нищо по-здраво за децата ни от уверени в себе си родители.

През учебната 2018/2019 година, Ви предлагаме възможността да говорим по конкретни теми:

Родителски стилове на възпитание?

24.09.2018 г. - 17:30 часа

Ролите на майката и бащата в различните етапи от психо-емоционалното развитие на детето

29.10.2018 г.  - 17:30 часа

Граници и йерархична структура в семейството

26.11.2018 г.  - 17:30 часа

Как да подкрепим детската автономност

17.12.2018 г. - 17:30 часа

Комуникацията родители и учители -

28.01.2019 г. - 17:30 часа

Заповядайте на отворена дискусия с психолога на Детската градина и гост специалист по фамилна терапия!

 

Желателно е присъствието и на двамата родители!

Линк – odz79.net

Деца ДГ № 79 „Слънчице“ – 2018/2019 г.

група

общо

момичета

мом

чета

набор

I я

26

11

15

2016/2017

IIя

26

15

11

2016/2017

общо

52

26

26

 

 

 

 

 

 

I а

30

12

18

2016/2015

I б

30

13

17

2015

I в

30/в т.ч. 1 СОП/

14

16

2015

IIа

32 /в т.ч. 2 СОП/

15

17

2014/2015

IIб

36/в т.ч. 1 СОП/

20

16

2014

IIв

34/в т.ч. 3 СОП/

17

17

2014

III ПГ а

34/в т.ч. 1 СОП/

16

18

2013

III ПГ б

34

16

18

2013

IV ПГ а

28/в т.ч. 3 СОП/

12

16

2012

IV ПГ б

28

13

15

2012

IV ПГ в

27/в т.ч. 2 СОП/

15

12

2012

общо

343

163

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ДГ

395

189

206

395