ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
ДГ №132 Светлина - филиал с. Подгумер

Тип:ДГ (с яслени групи)
Номер:132
Име:Светлина - филиал с. Подгумер
Директор:Мария Стоименова
Район:Нови Искър
Адрес:с.Подгумер, ул. "Стара планина", №4
Комуникация:
9964547
Групи с текущ прием
Възрастова групаСписъциВид приемЗаписаниСвободни
места за
следващо
класиране
Текущо
незаписани
2-ра ясла, родени 2017 г.Общ ред9130
Хронични заболявания010
СОП000
Работна група0--
1-ва група, родени 2016 г.Общ ред1610
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
2-ра група, родени 2015 г.Общ ред600
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група0--
3-та група, родени 2014 г.Общ ред500
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2013 г.Общ ред310
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група1--
Подготвителна група, родени 2012 г.Общ ред1--
Хронични заболявания000
СОП000
Работна група2--

Информация за родители

Със Заповед № СО15-РД-09-948 от 23.07.2015 г. на кмета на Столична община (обнародвана в Неофициалния раздел на ДВ, бр. 63/18.08.2015 г.) Целодневна детска градина № 37 с адрес с. Подгумер, ул. „Стара планина“ №4, район Нови Искър и Целодневна детска градина № 32 с адрес с. Чепинци, ул. „Стара планина“ №1, район Нови Искър са преобразувани чрез сливане в една Целодневна детска градина № 32 с административен адрес: с. Чепинци, ул. „Стара планина“ №1, район Нови Искър.

Във филиала на 32 ЦДГ Светлина (бивша Целодневна детска градина №37) се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишна възраст.

Децата са в една смесена група. Филиалът се намира в масивна сграда /открита през 1980/ с РVC дограма, ламиниран паркет, самостоятелна кухня, парно отопление. Помещенията са просторни светли.

Дворът е с площ от 2 дка сенчест. Има прекрасни условия за разходки и игри сред природата.

Филиалът се намира в полите на Стара планина /на 40 минути с маршрутка № 46 от Лъвов мост/ сред много зеленина и слънце, чист въздух и тих кът за децата.

Децата се отглеждат с много любов и внимание. За тях се грижат педагози и обслужващ персонал с богат професионален опит.