ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА

 

Обявени са свободните места за деца, родени през 2014, 2015 и 2016 година, за прием в детски градини и ясли от месец септември 2017 година.

Актуализирайте профилите и кандидатурите за следващото класиране!

Резултатите от последните три класирания са публикувани в страниците на заведенията.

Записването на класираните деца е от 27.02.2017 до 09.03.2017 в работно време и до 17:00 часа на 10.03.2017 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

Следващото класиране за деца, родени през 2010, 2011, 2012 и 2013 година ще се извърши на
11.03.2017 година.

Първото класиране с прием от месец септември 2017 година ще се извърши под граждански контрол на 12.05.2017 година.

Новини и съобщения