ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯСВОБОДНИ МЕСТАРЕМОНТИ И НОВИ МЕСТАРАБОТНА ГРУПА
СИСТЕМАТА Е В ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ.


Резултатите от последните три класирания са публикувани
в страниците на детските заведения.

Записването на класираните на 24.06.2017 г. деца е от 26.06.2017 до 06.07.2017 в работно време и до 17:00 часа на 07.07.2017 на място в детските заведения.

Трябва да представите документите, описани в секция „Необх. документи” в профилите на децата. Всички документи трябва да имат указаното съдържание. В противен случай записването ще бъде отказано. Попълненото „Заявление за записване” може да отпечатате от профила в секция „Необх. документи” или да го изискате от директора при самото записване.

От 26.06.2017 г. до 25.08.2017 г. системата e в режим без класирания.

Първото текущо класиране ще се извърши на 26.08.2017.

Новини и съобщения